އީސީޖީ މެށިނުގެ ކަރުދާސް ހުސްވެގެން އައިޖީއެމްއެޗުގެ އީސީޖީ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު (އައިޖީއެމްއެޗު) ން އިލެކްޓްރޯ ކާޑިއޮ ގްރާމް (އީސީޖީ) ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާސް މިއަދު ހެނދުނު ހުސްވެއްޖެ އެވެ. އީސީޖީ ހަދަން އެހޮސްޕިޓަލަށް މިއަދު ދިޔަ ބައެއް މީހުން ސަންއަށް ކިޔައިދީފައިވާގޮތުން ކަރުދާސް...
ސްރީލަންކާމަގުން ރާއްޖެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަތުރުވެރިޔަކު ގައިގަހުރި ޓެޓޫއެއްގެ ސަބަބުން އަނބުރާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް
އިންޑިޔާއިން ސްރީލަންކާއަށް ގޮސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނައޮމީ ކޯލްމަން ކިޔާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ...
ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތަކަށް ނުފެނި އައިޖީއެމްއެޗުން އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ބަލިމީހަކު ގެއްލިއްޖެ
އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަންފަށައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން...
ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ (މީރާ) އިން ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި
ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ (މީރާ) އިން ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން...
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވާނެގޮތް މަނަދޫގައި ސިފައިން ތަމްސީލުކޮށްފި
ދިވެހި ސިފައިންގެ 122 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމްއެންޑީއެފް ނޯދަން އޭރިއާ ނ. މަނަދޫގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރި ވުމާއި ގުޅޭގޮތުން...
މިއަދުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 1 ންފެށިގެން ހުޅުމާލެ ފެނަށް ޖެހިފައި
މިއަދުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 1 ޖެހީއްސުރެން ހުޅުމާލޭން ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެން ކެނޑި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ އިތުރުވާން މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ. ހުޅުމާލޭ ވޯޓަރ ސަޕްލައި...
ފޮޓޯ އެކޮޅޮކޮޅުން އެރުވުން، މައްސަލައެއްތަ؟
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނަނީ ފޮޓޯ އެކޮޅުކޮޅުން އަރުވައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަކީ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ކޯޑްއޮފް ކޮންޑަކްޓްއާއި ޙިލާފް ކަމެއްކަމަށެވެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސްއާއި ، ނައިބްރައީސްގެ...
ބިދޭސީންގެ އަތުން ނަގާ އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖް 18 ޑޮލަރުން 25 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކުރަން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ބިދޭސީންގެ އަތުން ނަގާ އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖް 18 ޑޮލަރުން 25 ޑޮލަރަށް ބޮޑު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އިއްޔެ...
ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ބިދޭސީ ލޭބަރުން
(ރީނދޫ) މިފަހަރު އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކާލަން ބޭނުމީ ދާދަިފަހުން ފެނުނު ވަރަށް ފުންނާބުއުސް ލިއުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ބޭފުޅެއްގެ ލިއުންކޮޅެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ލޭބަރުން ގިނަވެ ގައުމުގައި އިޖްތިމާޢީ...
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ‏‎ ‎‏ކަމަށް‏‎ ‎‏ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރްޞަތު، ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ‏‏އޮފީހުން ހުޅުއްވާލައްވައިފި‏
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ ‏‏މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން‏‎ ‎‏އިއްޔެ ހުޅުއްވާލައްވައިފިއެވެ. ‏‏މިފުރްޞަތު ހުޅުއްވާލައްވައި، އެ އޮފީހުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި މިއަދު...
އަނބު މާރުކޭޓާ ކަރާ މާރުކޭޓަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއް!
ބާޒާރުމަތިން ފެންނަމުންދާ މޫސުމީ ދެވިޔަފާރި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަރަޔާ އަނބު ވިއްކުމަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއް އޮންނަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟ މިހާރު ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަށް ބަލާއިރު މިދެބާވަތުގެ މޭވާއަށް ޚާއްޞަ...
މިހާރަކަށް އައިސް އާއްމުކޮށް ފެންނަމުންދާ ލިއުންތަކުން "ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުނާ މާލޭމީހުން"
(ރީނދޫ) މިފަހަރު އަޅުގަނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނީ މިހާރަކަށް އައިސް ލިއުންތެރީން ލިއުއްވަމުންގެންދަވާ، ވެރިކަންކުރާ މާލޭގެ މީހުނާ ރާއްޖެތެރޭގައި އުޅޭމީހުންގެ ތަފާތު ކަމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަވުމުން އެކަމާ...
ރާއްޖެޔަށް ބޭރުމީހުން ބޭނުން ވަނީ ކީއްވެތަ؟؟
( މަމްދޫހު)  ރާއްޖެޔަށް ބޭރުމީހުން، ނުވަތަ ރާއްޖޭގައިބޭރުމީހުން، މިއީ މިހާރަކަށްއައިސްދޭތެރެ ދޭތެރޭން ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުޚީތަކުގަޔާ ހޮޓާތަކުގައި ނުވަތަ ހޮޅުއަށިތަކުގައި ވަރަށްބާރަށް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެކެވެ. އަދި މިވާހަކަތަކާ...
މާހޯރައިގެ ހަޅުތާލެއްގައިޖެހި ޕައިލޮޓަށް ރޯސްކުކުޅު ވަސްދުވައިގެން ފްލައިޓް އަނބުރާލައިފި
ތޮމްސަން ހޮލިޑޭގެ ފްލައިޓް އުދުހެމުންގޮސް ވަކިހިސާބަކުން ރޯސްކުކުޅު ވަސް ދުވާތޯ ދަތުރުވެރިން ގާތު ޕައިލޮޓް ސްވާލް ކުރިއެވެ. 300 މީހުން ގޮވައިގެން އުދުހެމުންދިޔަ މަތިންދާބޯޓާ ދިމާވީ މާހޯރައިގެ...
އަލީހަމީދުގެ ކޮރޮޕްޝަންގެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްވެސް ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ކްރިމިނަލްކޯޓުން މަސައްކަތްކުރަނީ!!
ކަސްބީ އަންހެނުންތަކަކާ ގުޅުން ހިނިގިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވި މައްސަލަ...
މިޞުރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު
މިޞުރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު‏ މިސްޓަރ މަޙްމޫދު ހިޝާމް މުޙަންމަދު ‏‏އަސްރާން، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ‏‏ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މިއަދު އަރުވައިފިއެވެ.‏...
މާތްކަލާކޮ!
ނޯކަރު ވަރަށް ބާރަށް ދުވަމުން އައިސް ސާހިބުމީހާ ގޭގެ ފެންޑާގައި އިންނަވަނިކޮށް ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓި މާނޭވާ ލަމުން ދެންނެވިއެވެ. “ސާހިބާ! ވަރަށް ދެރަކަމެއް ވެއްޖެ. އަޅުގަނޑާއެކު ސާހިބުކަމަނާ...
ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވިޔަސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ކަންތަކަށް- ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް
ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވިޔަސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ކަންތައްތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކޮށް، ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު...
ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ ކުރީންވެސް ބާތިލްކަމަށްބުނެ އުވާލި ޖީއެމްއާރުގެ އެގްރީމަންޓާ ބެހޭ އާބިޓްރޭސަންގެ ވާހަކަ ސިއްރުކުރަން ވަޒީރުންނަށް އަންގަވައިފި
ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ ކުރީންވެސް ބާތިލްކަމަށްބުނެ އުވާލި ޖީއެމްއާރުގެ އެގްރީމަންޓްގެ، ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަންގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރި ނުވަތަ އެކަމަށް ނުފޫޒް ފޯރަފާނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް...