ޕުރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް މިއަދު  ނ. އަތޮޅު މަނަދޫގައި ހުޅުވައިފި
ޕުރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް މިއަދު  ނ. އަތޮޅު މަނަދޫގައިހުޅުވައިފިއެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ ގޮފި ހުޅުވާފައިވަނީ މިއަދު އެކަމަށްޓަކައި މަނަދޫގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން...
ކުޑަކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާޤީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ގއ....
މުޒާހަރާގައި 193 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި – ފުލުހުން
ރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ މުޒާހަރާގައި 193 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ...
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނަމުގައި އުޅެނީ ފޭކް އައިޑީއެއް – އެމްއެންޑީއެފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް މޫސާ ޢަލީ...
ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ވައްކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު 8 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި
6 ވަނަ ފަހަރަށް ވައްކަމުގެ ކުށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ، އެމީހާ 8 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފި އެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭތަނަކުން...
ސެޓްފިކެޓް 3 ތިންކޯހެއްގެ އޮރިއެންޓޭޝަން މަންދު ކޮލެޖުގައި ފެށިއްޖެ
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް މަތީތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މުޅިން ހިލޭ ހިންގާ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 ގެ ކޯސްތަކުގެ...
ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީއެއް އުފައްދަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ އުފައްދަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. މި ބިލް މިއަދު ފާސްކުރީ 55 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވައިގެނެވެ. ބިލް ފާސްކުރީ ކޮމެޓީން އެބިލް ދިރާސާކޮށް...
ފުލުހުންގެ ތައްޔާރީ ޙާލަތު ބެލުމަށް ޚާއްޞަ ދުވުމެއް މާލޭގައި ބާއްވައިފި
ބނ 2015 މޭ 1 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގާ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަންތަކަކަށް ފުލުހުން ވެފައިވާ ތައްޔާރީ ޙާލަތު ބަލައި ފުލުހުންގެ ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން ވަރުގަދަ...
ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު 5 ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާލޭ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފުޅިތަކަކާއެކު 5 ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ....
އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 2 މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްއޔަރުކޮށްފި
އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 2 މީހަކު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ޕެކެޓްތަކަކާއެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ...
ޞައްޙަނޫން ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރި މީހަކު 1 އަހަރާއި 5 މަހަށް ޖަލަށް
ޞައްޙަނޫން ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރި މީހަކު 1 އަހަރާއި 5 މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު...
އަންހެނަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީް ޢަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހޯދަނީ
ޢުމުރުން 35 އަހަރުގެ އަންހެނަކާ ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަން ބޭނުންވެ މިހާތަނަށް ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުން ހޯދައި ނުފެނިފައިވާ ބ. ގޮއިދޫ،...
އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި 3 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި
ހިތަދޫ ބޮޑުމަގު، ހެޕީ ޒޯން ފިހާރަ ކައިރީގައި ޕިކަޕަކާއި ސައިކަލެއްޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި 3 މީހަކަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު...
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ރާޒީއަށް ލިބިއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ކުރިމަތިލީ ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މާފަންނު ތްރީއޭވިލާ އިބްރާހިމް ޖިހާދުގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދެވުމުން...
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 33.6 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާ މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 33.6 ޕަސެންޓް އިތުރު ވެއްޖެ އެވެ. މީރާ އިން އާއްމުކުރި ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި...
ޝަންގްރިއްލާ އިން 68000 ޑޮލަރު ވަގަށް ނެގި މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އައްޑު އަތޮޅުގައި ހިންގާ ސަނގުރިއްލާ، ވިލިގިނލި ގިން އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަށް ހިޔާނާތްވި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރިސޯޓްގެ އެކައުންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި...
ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މާދަމާ
123 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން 2015 އޭޕްރީލް 25 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފިއެވެ....
ޕީޕީއެމް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ފާރިޝް މައުމޫން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
ޕީޕީއެމް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިޝް މައުމޫން ކާމިޔާބު ކުރައްވަފި އެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން ފެށިގެން ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގަ އާއި...
އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން 8 އަހަރުން ފެށިގެން ޖިންސީގޯނާކުރި ބައްޕަ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް
އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން 8 އަހަރުން ފެށިގެން ޖިންސީގޯނާކުރި ބައްޕައަކު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހއ. އުލިގަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން މިއަދު ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލަ ސާބިތުވުމާ...