ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކަކާއި އެކު މަރުވެފައި އޮތް ދެއަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ވ.ރަކީދޫ އިން ފެނިއްޖެ
ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކަކާއި އެކު މަރުވެފައިވާ ދެ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ވ.ރަކީދޫ އިން ފެނިއްޖެއެވެ. ރަކީދޫ އިން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ އެކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ މީހެއްގެ ހަމަލާއަކުން ކަން ސީދާ ބުނަން ނޭނގުނަސް އެކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގެ...
މިއަހަރު ނުމުމުގެކުރިން ހުރިހާ ރަށަކަށް 3ޖީގެ ހިދުމަތް ދޭނަން: ދިރާގު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން މުޅިރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ދިނުމަށް...
ޖޭޕީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ނައިބުރައީސް ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރާނެކަމަށްބުނާ ވާހަކަޔަކީ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް- ޣާލިބް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގެ ނާއިބް ރައީސް އަޙްމަދު ޣާލިބް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރަންއުޅޭކަމަށް ދެކެވޭ...
މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ށ. މާއުނގޫދޫ ބަޔަކަށް 10 ކިލޯގެ މާވަހަރެއް ފެނިއްޖެ
މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ށ. މާއުނގޫދޫ ބަޔަކަށް 10 ކިލޯގެ މާވަހަރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ....
ޕީޓީއޭ އުވާލުމާއި ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ސްކޫލް ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ޖައްސައިފި
ގުޅީ ސްކޫލް ޕީޓީއޭއަށް މެންބަރުން ކަނޑައެޅިތާ އެއްދުވަސް ފަހުން ޕީޓީއޭ އުވާލުމާއި ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ސްކޫލް ކައިރީގައި މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ގުޅީ ސްކޫލުން މައުލޫމާތު ދިން...
އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ރަށަކުން ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
ދ. ކުޑަހުވަދޫން ޒުވާނަކު ވީނުވީތަނެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ. ގެއްލިފައި ވަނީ އެ ރަށު ހިރިނާދޫ، ޢަބްދުﷲ...
ބައެއްބާވަތުގެ އާފަލަށް ސަމާލް ވުމަށް ފުޑް އެލާޓެއް ނެރެފި
ލިސްޓިރިއޯސިސް ޖައްސާ ޖަރާސީމު ‘ލިސްޓީރިއާ މޮނޯސައިޓޯޖެންސް’ ކެލިފޯރނިޔާގެ ބިޑާޓް ބްރޯސް އޮފް ބޭކަރސްފީލްޑު ކުންފުނިން ސަޕްލައި ކުރާ ‘ގްރެނީ ސްމިތް’ އަދި ‘ގެލާ’ ބާވަތުގެ އާފަލުން ފެނުމާ...
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންތަކެއް ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރާނެ ކަމަށްބުނި ބުނުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ދޮގުކޮށްފި
މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީއާއި ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންތަކެއް ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރާނެ ކަމަށްބުނި ބުނުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ...
މިސްކިތްތައް ބަލަހަށްޓާން ޚަރަދުކުރާނެ ބަޖެޓެއް ނޯވޭ!!
(މާސް) މިއީ މިހާރަކަށް އައިސް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން މިސްކިތް ތަކާ ބެގޮތުން ދެމުން އަންނަ ޖަވާބެކެވެ. މިޖަވާބު އެއިދާރާތަކުން ދެމުން އަންނަނީ އަތޮޅުތަކުގެ މިސްކިތް ތަކުގެ...
ޕްރިމިއަރލީގުގައި ކުޅޭ މަނަދޫގެ ފުރަަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ޒުވާން ކީޕަރު އަހުސާން ވެލެންސިޔާއަށް
މިހާތަނަށް މަނަދޫގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލު ކީޕަރު އަހުސާން އިސްހާޤު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބު ވެލެންސިޔާއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އަހުސާން...
ރައީސް ޔާމީން ގްރީސްގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު ‏‏އެލެކްސިސް ސީޕްރަސްއަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ‏
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ގްރީސްގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ‏‏‏އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ‏އެލެކްސިސް ސީޕްރަސްއަށް ‏ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ‏‎.‎ ‏ ‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖުގައި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ‏‏އަދި ‏‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ...
"ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢަކަށް ޤާބިލް ޓީޗަރުން ބިނާކުރުން" ޕްރޮގްރާމް ‏‏ރައީސުްގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި‏
ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ތަމްރީނު ކުރުމަށް ‏‏ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ “‏”ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢަކަށް ޤާބިލް ޓީޗަރުން ބިނާކުރުން” ‏‏ޕްރޮގްރާމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު...
މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އަންހެނުންނަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން އެރަށު އަންހެނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 25 ދުވަހުގެ...
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އަންހެނަކު ހުޅުމާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 25 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ހުޅުމާލެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މި އަންހެން މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށ ްގެނެސްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި...
ނާއިބު ރައީސް ޖަމީލް، ސަޢޫދީޢަރަބިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ނާއިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު، ސަޢޫދީޢަރަބިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ނައިބު ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ، ސަޢޫދީޢަރަބިޔާގެ ކުރީގެ ރަސްގެފާނު...
ކާކުތަ މެސެޖްފޮނުވަނީ؟
މެދު އުމުރުގެ ދެމަފިރިން ނިދަން ތިއްބާ އަނބި މީހާގެ ފޯނުން އެލާޓެއް އަޑުއިވުނެވެ. ޗާޖަށް ޖަހާފައި އޮތް ފޯނުއޮތީ ފިރިމީހާއޮތް ފަޅީގައި ކަމުން ފޯނު ނަގާފައި ފިރިމީހާ...
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ މާލޭގެ 5 ވަނަ އަވަށްކަމަށްބުނާ ވިލިމާލެއިން މާލެޔަށްކުރާ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައިފި
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ މާލޭގެ 5 ވަނަ އަވަށްކަމަށްބުނާ ވިލިމާލެއިން މާލެޔަށް ދަތުރުކުރާ ދެ ފެރީއެއް ހަލާކުވެ، ފްލީޓްގައި ބޭނުންކުރާ ފެރީތަކުގެ އަދަދު މަދުވުމުން ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައިފި އެވެ....
ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ގެއްލުނު މީހާ 46 ދުވަސް ވީ އިރު ވެސް ނުފެނޭ!
ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުން ގެއްލުނު މީހާ 46 ދުވަސް ވީ އިރު ވެސް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށް މިއަދު ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ....
ގދ.ނަޑެއްލާގައި ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބަކަށްފަހު، ފިރިމީހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބަނޑަށް ވަޅި ހަރައިފި
ގދ.ނަޑެއްލާގައި ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބަކަށްފަހު، ފިރިމީހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބަނޑަށް ވަޅި ހަރައިފިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ، މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި،...