އަލްޖީރިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކާއި މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑިއްޖެ
އަލްޖީރިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިން “އެއާ އަލްޖީރިއާ” ގެ މަތިންދާ ބޯޓަކާ މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑިއްޖެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފިއެވެ.އެ ކުންފުނީގެ އޭއެޗެ 5017 ބޯޓާއި ގުޅުން ކެނޑިފައިވަނީ ބާކީނޯ ފަސޯގެ ވެރިރަށް އުއާގަދޫގޫއިން މީހުން ގޮވަައިގެން...
އިންޑިއާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ރޯދައަށްހުރި މުސްލިމަކަށް ގަދަކަމުން ކާންދޭން އުޅެނި
އިންޑިޢާގެ މަޖިލިސް މެންބަރަކު ރޯދަ އަށް ހުރި މުސްލިމަކަށް ކާން ދޭން އުޅޭ މަންޒަރު...
ދިރާގުގެ 5 ވަނަ އެކްސްކުލުސިވް ޕާޓްނަރ ފިހާރަ  އެލްމޮބައިލް 2 ހުޅުވިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގައި ދިރާގުގެ 5 ވަނަ އެކްސްކުލޫސިވް ޕާޓްނަރ ފިހާރައެއްގެ ގޮތުގައި ‘އެލް މޮބައިލް...
އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް މަދުވެއްޖެ
ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ތިން ހަފްތާތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުއައް މުލަކު ޕޮލިސްޓޭޝަނަށް...
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައެޅި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ އެމަގާމަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ގާނޫނީ ވަކީލުކަންވެސް ކުރައްވާ...
ތައިލެންޑްގައި ދިވެއްސަކު ޖަލަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި
ތައިލެންޑްގައި ދިވެއްސަކު 14 މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު ނަހްލާ އަލީ...
ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވި ގޮނޑިއަށް އެމް.ޑީ.ޕީއިން ތިންމީހުން ކުރިމަތިލައިފި
ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ހޯދަންކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ތިންމީހަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަތީ މާދަމާ...
ފުރަތަމަ ފަަހަރަށް އާދައިގެ ކުށެއްކުރާއިރަށް ދާއުވާކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ޕީ.ޖީ
އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ އާދައިގެ ކުށްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު ދައުވާ ނުކުރުމުގެ އުސޫލު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށް ކަމަށް އާ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހްތާޒު...
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރިކަންތަކަށް އަލްޖަޒީރާގައި ތައުރީފްކޮށްފި
ޒަޔަނިސްޓް އިސްރާއީލުގައި އުފައްދާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުން މަނާ ކުރުމަށާއި އެ ގައުމާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ތިން އެއްބަސްވުމެއް އުވާލުމަށް ނިންމުމުން އަލްޖަޒީރާގައި ރާއްޖެއަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ....
ސަދަން އޭރިޔާގެ ކޮމާންޑަރުކަމަށް ކާނަލް އަބްދުއްރަހީމް
ސ. ގަމުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ކާނަލް އަބްދުއްރަހީމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މި މަހުގެ އެއް ވަނަ...
މަނަދޫގެ ކަރަންޓު މައްސަލައިގަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ އިހްމާލުވެފައި – މަނަދޫ ކައުންސިލް
.މަނަދޫގެ ކަރަންޓު މައްސަލައިގަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިހްމާލު ވެފައިވާކަމަށް މަނަދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލްރަޙްމާން ސަބީޙް ވިދާޅުވީ، މަނަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް...
ޖޭއެސްސީއަށް ރިޒާ އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި
ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އައްޔަން ކުރާ މެންބަރަކަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ. ރިޒާ އެމަގާމަށް އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ...
ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އިންޖީނުތައް ގެންނަ 3 ވަނަ ތާރީޚިދު ދީފި
ރާއްޖެތޭރެގެ ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރުކޮށް ގެންނަން އިއުލާންކުރި 70 އިންޖީނު ގެންނާނެ ކަމަށް  ތިވަންނަ ވަފަހަރަށް...
ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ސިފައިން ތައްޔާރުކުރި "އެސްޓީއޯ ނޫފަހި ފުޓްސަލް އެރީނާ" ހުޅުވައިފި
ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ސިފައިން ތައްޔާރުކުރި “އެސްޓީއޯ ނޫފަހި ފުޓްސަލް އެރީނާ” ހުޅުވައިފިއެވެ.” ޔުނިޓީ ތުރޫ ފުޓްސަލް” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި ތައްޔާރުކުރި ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވީ ޑިފެންސް...
ޒުވާނުންނޭ! ނިދީން ހޭލާށެވެ!!
ޅެން: މާހު ނިދީން ޣާފިލު ކަމުގެ ހޭލާ ތިބޭން ވެއްޖޭ ޒުވާނުންނޭ            މިދީނުގެ މާތް އުސޫލަށް ބޯލަބަން  ވެއްޖޭ   ޒުވާނުންނޭ އަބަދު ފިކުރެއް ޚިޔާލެއް ނެތި...
3 ވަނަފަންގި ފިލާއިން ވެއްޓުނު މީހާ ނިޔާވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭ ގައި ހަދަމުންދާ ގެސްޓުހައުސްއެއްގެ  3 ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ވެއްޓި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މީހަކަށް އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ...
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި 3 މީހުން މުލިން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތި  ބޭނުން ކުރަން ތިބި 03 މީހަކު މ.މުލީއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.ޖުލައި 19 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މ.މުލީ...
ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް އަދި ޒަމާނީ ޤުރުއާންކުލާސް ގުޅިގެން ހިންގާ ޤުރުއާން މުބަރާތް ފަށަިއިފި
ނ.ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް އާއި ނ.ހޮޅުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެރަށު ޒަމާނީ ޤުރުއާން ކުލާސް ގުޅިގެން ގުރުއާން މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މުޅި ރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ މި...
އެމް.ޑީ.އޭގެ މޭގަނޑުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވި:
  ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ވެރިޔާ އަޙްމަދު  ޝިޔާމް މުޙައްމަދު އުފެއްދެވި މޯލްޑިވްސް ޑިވޮޕަލް މަންޓް އެލަޔަންސް ނިސްބަތުން މުޅިރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއެއް ނޫނެވެ. ޕާޓީ އުފައްދާ...No flash installed
No flash installed